O MNIE

PROGRAM

DLACZEGO JA?

ŚLEDŹ MNIE

WESPRZYJ MNIE!

O MNIE

Nazywam się Arkadiusz Czarnecki, mam 29 lat, jestem przedsiębiorcą i aktywistą.


Postanowiłem zaangażować się politycznie, bo nie mogłem bezczynnie patrzeć na to, co obecnie dzieje się z naszym krajem. Z tego względu rok temu dołączyłem do Wiosny.

Najpierw zostałem wolontariuszem, ale moja chęć zmian
i zapał do pracy doprowadziły mnie do tego, że mianowano mnie członkiem rady krajowej, zarządu krajowego oraz skarbnikiem Wiosny.


W wyborach do Sejmu zamierzam zawalczyć o to, aby grupa młodych postępowych obywateli miała w końcu w polskiej polityce swoją reprezentację.

DLACZEGO JA?

W moim słowniku nie ma słowa “nie da się”.


Nie startuję, żeby bić się o stołek, ale o możliwość skutecznego działania.


Dobrze znam problemy mojego pokolenia.


Należy wprowadzić racjonalną gospodarność środków publicznych.


Chcę walczyć o Polskę, w której każdy czuje się po prostu dobrze.


MOJE POGLĄDY NA INTERESUJĄCE WAS TEMATY

MOJE
PRIORYTETY
DLA POLSKI

Młodość i rozwój

Równość

POZNAJ POSTULATY

POZNAJ POSTULATY

MOJE POGLĄDY
NA INTERESUJĄCE WAS TEMATY

Przycisk
Przycisk

Młodość i rozwój

Równość

Przedsiębiorczość

Najważniejsze sprawy, o które będę walczył w Sejmie, to rozwój i przedsiębiorczość, bo młodzi ludzie są kołem napędowym naszej gospodarki. Nie ma jednak rozwoju bez równości i należytego egzekwowania praw człowieka.

Przygotowaliśmy dla Was realne rozwiązania, które zamierzamy wprowadzić w życie.

Przycisk

MOJE PRIORYTETY DLA POLSKI

Przedsiębiorczość

POZNAJ POSTULATY

KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

ŚLEDŹ MNIE

WESPRZYJ MNIE!

POZNAJ POSTULATY

POZNAJ POSTULATY

POZNAJ POSTULATY

ŚLEDŹ MNIE

WESPRZYJ MÓJ SZTAB!

* - elementy wymagane

O MNIE

Nazywam się Arkadiusz Czarnecki, mam 29 lat, jestem przedsiębiorcą i aktywistą.

Postanowiłem zaangażować się politycznie, bo nie mogłem bezczynnie patrzeć na to, co obecnie dzieje się z naszym krajem. Z tego względu rok temu dołączyłem do Wiosny.

Najpierw zostałem wolontariuszem, ale moja chęć zmian i zapał do pracy doprowadziły mnie do tego, że mianowano mnie członkiem rady krajowej, zarządu krajowego oraz skarbnikiem Wiosny.

W wyborach do Sejmu zamierzam zawalczyć o to, aby grupa młodych postępowych obywateli miała w końcu w polskiej polityce swoją reprezentację.

DLACZEGO JA?

W moim słowniku nie ma słowa “nie da się”.


Nie startuję, żeby bić się o stołek, ale o możliwość skutecznego działania.


Dobrze znam problemy mojego pokolenia.


Należy wprowadzić racjonalną gospodarność środków publicznych.


Chcę walczyć o Polskę, w której każdy czuje się po prostu dobrze.

WESPRZYJ MNIE!

Kliknij tutaj dwukrotnie aby edytować tekst

Więcej środków dla nauki

Przeznaczymy na badania i rozwój ponad 2% PKB. Uczelnie uzyskają większą stabilność w wydawaniu pieniędzy na badania. Położymy nacisk na wdrażanie innowacji w strategicznych obszarach dla naszego państwa, np. nowe rozwiązania wspierające osoby
z niepełnosprawnościami czy innowacje w OZE. Nauka jest dla nas wszystkich – dlatego zadbamy o mechanizmy współpracy między uczelniami, samorządem i organizacjami pozarządowymi. Umożliwi to wymianę pomysłów i wspólne inwestycje. Wzmocnimy pozycję uczelni regionalnych.


Nowy sposób nauczania

Szkoła będzie odpowiadać na wyzwania współczesności. Ma uczyć współpracy, a nie rywalizacji. Rozszerzymy naukę programowania. Lekcje religii zastąpimy lekcjami angielskiego. Będziemy uczyć o zdrowym stylu życia, przeciwdziałaniu dyskryminacji, zmianach klimatycznych, rozpoznawaniu “fake newsów”, cyberbezpieczeństwie. Wprowadzimy rzetelną edukację seksualną. Wycofamy religię ze szkół, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przekażemy na dodatkową naukę języka angielskiego.


Cyfrowe klasy

Wyrwiemy polskie szkoły z XIX wieku. W każdym powiecie stworzymy ponad 300 cyfrowych sal lekcyjnych z nowoczesnym wyposażeniem dla szkół podstawowych. Przekażemy samorządom dotację celową na realizację tego postulatu.

Moja kampania zbudowana jest z dobroci
i wsparcia takich osób jak Ty!

Jako młody działacz, polityk i przedsiębiorca nie mam ogromnych zasobów finansowych na moją kampanię. Wesprzyj mnie dowolną darowizną.

Dane do przelewu:

odbiorca: Sojusz Lewicy Demokratycznej

nr konta: 48 1020 1026 3174 2000 0000 0701

tytuł: Darowizna na cele Kampani Arkadiusza Czarneckiego OW 41

Jeśli chciałbyś najpierw porozmawiać napisz do mnie na czarnecki@arkadiusz.org

Dane do przelewu:

odbiorca:
Sojusz Lewicy Demokratycznej

nr konta:
48 1020 1026 3174 2000 0000 0701

tytuł: Darowizna na cele Kampani Arkadiusza Czarneckiego OW 41

Zniesienie ryczałtowego ZUSu

Zniesiemy limity dla proporcjonalnej składki na ZUS. Przedsiębiorcy będą mogli dobrowolnie wybrać rozliczanie proporcjonalne do przychodu - tak jak w małym ZUS-ie - lub według starych zasad. Skorzystają na tym zwłaszcza mali przedsiębiorcy.


Firmy rozliczane przez internet

Całą działalność rozliczymy przez Internet: od e-faktur po załatwienie sprawy zza swojego biurka lub w dowolnym urzędzie. Wstępna kontrola urzędu skarbowego będzie przeprowadzana online. Dopiero w przypadku wykrycia problemów drugi etap kontroli zostanie przeprowadzony
w siedzibie kontrolowanego. Interpretacje podatkowe będą jednolite dla całego kraju.


Program Kopernik

Wprowadzimy program wsparcia innowacji. Państwo będzie przejmować połowę ryzyka w inwestycjach innowacyjnych na skalę 3,5 miliarda złotych rocznie. Program skierowany będzie na wdrażanie nowatorskich rozwiązań bez zbędnych procedur. Pozwoli to przełamać bariery w innowacjach.

Równe płace.

Wzorem Islandii zapewnimy równe płace za tę samą pracę bez względu na płeć. Od 2023 roku każde przedsiębiorstwo będzie musiało uzyskać Certyfikat Sprawiedliwych Płac, odnawiany co dwa lata. Będzie on wydawany przez audytorów z Państwowej Inspekcji Pracy. Otrzymają go tylko te firmy, w których nie będzie nieuzasadnionych różnic
w wynagrodzeniach, wynikających wyłącznie z płci pracowników. Niespełnianie tych standardów będzie się wiązać z karą grzywny oraz brakiem możliwości uczestniczenia w zamówieniach publicznych.


Wprowadzimy równość małżeńską i związki partnerskie dla wszystkich

Osoby wstępujące w związek partnerski w Urzędzie Stanu Cywilnego będą miały zagwarantowane prawo do między innymi uzyskania informacji medycznej, odwiedzin w szpitalu, dziedziczenia.


Zlikwidujemy klauzulę sumienia

Zapewnimy pełną dostępność usług i produktów medycznych niezależnie od przekonań lekarzy, pielęgniarek, położnych, farmaceutów. W żadnej placówce publicznej nie będzie można ograniczać usług powołując się na klauzulę sumienia, bez względu na ich rodzaj.


Wsparcie dla osób niesamodzielnych

W każdej gminie powstanie finansowane z budżetu państwa Centrum Wsparcia Samodzielności świadczące kompleksowe usługi asystenckie
i opiekuńcze dla osób niesamodzielnych - z niepełnosprawnościami i osób starszych. Zagwarantujemy bezpłatną pomoc asystentów wspierających wykonywanie codziennych czynności. W szkole zadbamy o jak najlepsze warunki, w tym usprawnimy edukację włączającą.